מדיניות החזרת מוצרים

מאחר ומרבית מוצרינו הם חומרים "חיים" ואינם ניתנים לשימוש חוזר לאחר שמעובדים לזרי פרחים, לקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה כל עוד המוצר שבחר לא "עובד" כאמור (נשזר) והוכן על ידי צוות השוזרות ו/או, לא יצא לשילוח מהחנות. על מנת לקבל תשובה באשר להיתכנות הביטול, אנו ממליצים ליצור קשר טלפוני עם צוות החברה. במידה והמוצר נשוא העסקה, הוכן כאמור ו/או יצא לשילוח, ביטול העסקה נתון בלעדית לחברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

במקרים בהם משתמש יבקש לבטל הזמנה שאושרה ויצאה בשילוח ללקוח, יגבה מחירה המלא, לרבות עלות השילוח וללא מתן החזר כספי כלשהו.

אין אפשרות כלל לבטל מגשי פירות המוזמנים באתר מכיוון שאילו נחתכים מיד עם אישור ההזמנה.

משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך כאמור למוקד המאויש טלפונית בטלפון מס'0772103499 ובמקביל יפנה בדוא"ל האתר.